Proč zateplovat podkroví a na co nesmíme zapomenout?

0
8

Zateplení podkroví jednoznačně přináší vyšší komfort bydlení, ale také významné finanční úspory. Pokud izolační konstrukce odděluje nevytápěný prostor od vytápěného, ​​zajišťuje zateplení příjemnou teplotu v interiéru bez zvýšených nákladů na vytápění. Pokud je izolační konstrukce vložena mezi obydlené prostory, její přítomnost zlepšuje akustické podmínky v prostoru, a tím zajišťuje klid a nerušenou pohodu obyvatel.

Před zahájením izolace podkrovního prostoru je třeba určit, čeho chceme zateplením dosáhnout. Ať už chceme zabránit šíření a úniku tepla, tzn. jde nám o tepelněizolační vlastnosti, nebo potřebujeme prostor odhlučnit, tedy věnovat se akustickým vlastnostem. Rozdíl bude iv tloušťce použité izolace. Zateplujeme-li podkroví z tepelněizolačních důvodů, budeme potřebovat 20 až 40 cm minerální izolace v závislosti na konkrétním souvrství a kromě toho bude zapotřebí i parotěsnící zábrana. Izolujeme-li výlučně z akustických důvodů, tloušťka bude začínat na 10 cm a parotěsnící zábranu nevyužijeme. Příkladem vhodného materiálu, který napomáhá zvukové neprůzvučnosti trámových stropů je například URSA SILVER 39 nebo URSA CRISTAL 40.

Před započetím zateplení podkrovního prostoru musíme nejprve zjistit stav stropní konstrukce. Pokud ji tvoří trámy, zkontrolujeme, zda nejsou napadeny vlhkostí nebo dřevokaznými houbami. Dále zjistíme stav záhlaví trámů a důležité je rovněž změřit, kolik prostoru máme mezi podlahou podkroví a šikminami střechy. Všechny tyto faktory ovlivňují způsob izolace podkroví. Co se týče detailů, dbáme na precizní zpracování. Ať už se jedná o pečlivé provedení parotěsné vrstvy bez perforace nebo zabránění vzniku tepelných mostů. V ideálním případě skladba konstrukce umožňuje, aby se z ní odpařovala případná vlhkost. V opačném případě může zkondenzovaná vlhkost v netěsné konstrukci brzy zhoršit kvalitu prostředí v interiéru, hrozí také tvorba plísní a úplná degradace nosné konstrukce. Tento problém pomohou vyřešit minerální izolace URSA GLASSWOOL. Jsou difúzně otevřené, což umožňuje odpařování případné vlhkosti z konstrukce.

Odpovídá Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA

Tereza Vojancová vystudovala na stavební fakultě ČVUT v Praze obor Architektura a stavitelství, přičemž rok magisterského studia absolvovala na University of Strathclyde v Glasgow. Po škole se věnovala projektování staveb a hledala firmu, kde by se mohla uplatnit a která by jí umožnila chránit naši planetu. Nakonec se její sen splnil ve společnosti URSA, kde v současnosti pracuje na pozici technického poradce, a to více než 5,5 roku. Hlavní náplní její práce je pomáhat zákazníkům správně vyřešit jejich skladby konstrukcí a poradit s výběrem vhodného materiálu. Zabývá se také přípravou marketingových materiálů. Kontroluje jejich technickou správnost i v návaznosti na aktuální stavební normy a pomáhá kolegům s technickými problémy.

Předchozí článekTipy, jak dosáhnout optické harmonie v domácnostech
Další článekKovové fasády AVG – součást moderní architektury